Vă oferim toate serviciile pentru editarea cărţilor, revistelor sau manualelor începand de la consiliere editorială, procesare text, tehnoredactare, redactare, corectură, machetare, pregătire pentru tipar şi până la tiparire. De asemenea vă oferim ISBN, ISSN şi catalogarea înaintea publicării – CIP.

Ce este codul ISBN ?

  • ISBN este un cod internaţional de identificare al cărţilor şi reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.

Avantajele folosirii codului ISBN sunt:

  • identificarea documentelor şi editurilor în bazele de date bibliografice evitând confuzia între titluri asemănătoare;
  • participarea la programul CIP (Catalogarea înaintea Publicării).

Categorii de documente care primesc cod ISBN:

  • cărţi şi broşuri tipărite, cărţi audio pe casete, CD sau DVD, atlase şi hărţi geografice cu text, publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun), publicaţii Braille, programe de calculator educaţionale sau didactice, publicaţii multimedia.

Ce este codul ISSN ?

Codul ISSN permite identificarea unică, la nivel internaţional, a titlului unei publicaţii seriale, este un cod internaţional de identificare a publicaţiilor seriale.

Documente pentru care se realizează descriere CIP:

  • monografii, beletristică, cărţi de artă, cataloage de expoziţii cu text, manuale şcolare, lucrări de specialitate (medicină, drept, tehnică etc.), cărţi pentru copii, lucrările manifestaţiilor ştiinţifice (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, etc).
© 2012 - 2021 UNIREA PRES